Alles over Gewest

'Het bestrijden van deze crisis is een marathon. En het einde is nog niet in zicht. Dé oplossing bestaat niet, er zullen er veel zijn', schrijft Brussels minister Alain Maron. 'Om de meest heikele momenten door te komen en achteraf een betere samenleving te bouwen, hebben we alle positieve krachten nodig.'

De organisatie van ons land en onze overheden is vandaag te complex. De gevolgen hiervan zijn dat de dienstverlening en besluitvorming traag en heel duur is. Een staatsvereenvoudiging moet leiden tot een eenvoudige en logische organisatie van ons land waarbij alles sneller en goedkoper zal zijn", zegt Tim Vandenput, Kamerlid voor Open Vld en ondertekenaar van het B Plus Pact voor België.

'Één visie voor één stad hoeft geen droom te blijven', schrijven Pascal Smet en Els Rochette (SP.A-one.brussels) naar aanleiding van de viering van het dertigjarig bestaan van het Brussels Gewest. 'Het is een hardnekkig misverstand dat één sterk stadsgewest ten koste zou gaan van een gevoel van nabijheid, zoals sommigen blijven opperen.'

De Brusselse regering heeft het beheerscontract van de MIVB voor de periode 2019-2023 goedgekeurd. Dit contract tussen de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij en het Gewest legt voor een periode van vijf jaar de rechten en plichten vast van beide partijen, hun taken en verbintenissen voor de verdere ontwikkeling van de mobiliteit in de hoofdstad. Het doel is de frequentie van het openbaar vervoer nog verhogen en een modal shift bewerkstelligen door alternatieven te bieden voor de privéwagen.

De Europese Commissie neemt de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het verbod op glyfosaat op de korrel. Dat schrijft L'Echo dinsdag. Volgens de Commissie kan het gewest zich niet baseren op het 'voorzorgsprincipe' om de herbicide te verbieden. Dat zou een te abstracte overweging zijn, zo staat te lezen in een brief van de Commissie aan het gewest.

'Waarom zou de moslimgemeenschap in Brussel in de toekomst ook maar enige moeite doen om een stap te zetten richting verdoofd slachten' vraagt Liesbet Dhaene (N-VA) zich af bij het zien van de verschillen tussen het Vlaams en Brussels beleid in verband met onverdoofd slachten.

Philippe Suinen, de voormalige baas van het Waals Exportagentschap (Awex), toont zich in een interview met de krant La Libre Belgique diep ongerust over het "contrast tussen Wallonië en Vlaanderen op het vlak van de neiging om te staken". "De karikatuur van het beeld van de 'stakende Walen' zweeft boven ons hoofd."

Niet de Franstalige Brusselaar, maar de Franstalige particratie is gekant tegen de verschuiving van het zwaartepunt van de Brusselse macht naar het Gewest. Dat blijkt uit een rondvraag bij politici, professoren en stadsverenigingen aan beide kanten van de taalgrens.