Alles over Gert Van Hees

De vakbonden zijn tevreden met de aanmoedigingspremie die de federale regering aan het zorgpersoneel toekent, maar krijgen wel reacties van personeel dat geen recht heeft op de premie. De premie is een federale maatregel, en geldt dus enkel voor de sectoren die vallen onder de bevoegdheid van de federale regering. Op Vlaams niveau lopen de onderhandelingen nog.

De non-profitsector stelt vast dat de onderhandelingsagenda, die de regeringen beloofden na de grote staking vorige maand, er niet is gekomen. 'Dit kunnen we niet zomaar laten passeren', zeggen de bonden, die vandaag opnieuw protesteerden.