Alles over Gegevensbeschermingsautoriteit

Het federale parlement moet optreden om een einde te maken aan de onverenigbaarheid in hoofde van Frank Robben, die zowel aan het hoofd staat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als lid is van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat heeft staatssecretaris voor de Bescherming van de Privacy Mathieu Michel dinsdag gezegd.

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dient het voorontwerp van pandemiewet, dat door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in het parlement werd ingediend voordat het advies aan de Raad van State gevraagd werd, herzien te worden. In een advies stelt de GBA dat de tekst geen wettelijke basis biedt voor de behandeling van gegevens en dat ze een "schending van de principes van wettelijkheid en voorspelbaarheid" vormt.

De Gegevensbeschermingsautoriteit gaat een brief sturen naar alle overheden in België om te waarschuwen voor coronamaatregelen die niet in overeenstemming zijn met het fundamentele recht op gegevensbescherming. Dat bevestigt voorzitter David Stevens aan Knack en Le Soir.

In een klachtenbrief aan het parlement vragen twee directeurs van de Gegevensbeschermingsautoriteit twee audits én het ontslag van een derde directeur. Dat vernamen Knack en Le Soir. Volgende woensdag buigt de Kamercommissie Justitie zich achter gesloten deuren over de kwestie.