Alles over Geert Bourgeois

N-VA-oprichter en Europarlementslid Geert Bourgeois laat zijn licht schijnen op de Europese vaccinpolitiek en de strategie van zijn partij. 'De N-VA is niet veranderd.'

De PS in het Waals parlement verzet zich tegen de verdeelsleutel die Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) naar voren schuift voor het Europese brexitfonds. Volgens de gewezen minister-president moet 85 procent daarvan naar Vlaanderen gaan. 'We betwisten de zware impact op Vlaanderen niet, maar je moet ook rekening houden met Wallonië. De voorgestelde verdeelsleutel is ongehoord', zegt Waals parlementslid Maxime Hardy (PS).

Europese thema's dringen hoe langer hoe meer de nationale arena binnen, waar ze in aanraking komen met de communautaire spanningen in ons land. 'Zowel N-VA als de PS staan sinds de verkiezingen van vorig jaar onder druk van partijen die het Europese project niet bepaald genegen zijn.'

Vandaag keurde het Europees Parlement een vrijhandelsakkoord met Vietnam goed. Maar het akkoord is omstreden. Voorstanders vinden dat het akkoord de penibele situatie in Vietnam drastisch verbetert. Tegenstanders menen op hun beurt dat de Unie te weinig eisen stelt op vlak van sociale rechten en klimaat.

De N-VA wil verder blijven praten en meewerken aan de totstandkoming van een nieuwe federale regering. Dat heeft voormalig Vlaams minister-president en Europees parlementslid Geert Bourgeois woensdag gezegd. Dinsdagavond werd de opdracht van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) met een week verlengd, ondanks de onzekerheid over de richting die de regeringsvorming moet uitgaan.