Alles over GDF Suez

Dat de regering het nodig acht om 'in tijden van besparingen' Electrabel geld te schenken tart alle verbeelding. En toch is ze er bijna: na goedkeuring in de kamercomissie bedrijfsleven volgt enkel nog de plenaire stemming. De finale goedkeuring van de overeenkomst heeft flinke gevolgen. Voor onze veiligheid, voor ons milieu én voor onze portefeuille.

Op de dag van de nationale manifestatie in Brussel 6 november, zullen de bonden ook de zetel van GDF Suez - moederbedrijf van Electrabel - blokkeren. Daar werken zo'n 3.000 mensen.

Vakbonden bij Electrabel en GDF Suez CC hebben een stakingsaanzegging ingediend. Aanleiding is de aankondiging dat voor meerdere ondersteunende diensten aparte ondernemingen worden opgericht. Zo'n 513 personeelsleden zijn daarbij betrokken.

Volgens Kristof Calvo, Kamerlid voor Groen, mag België geen wingewest voor de Franse energiekapitalisten zijn. Dat zegt Calvo in een reactie op het bericht dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek voert naar belastingontwijking bij Electrabel en zijn Franse moederbedrijf GDF Suez.