Alles over Franky Demon

De Nationale Coalitie tegen Tabak wil dat het verboden wordt om te roken in een auto waarin kinderen zitten. Voor de invoering van die maatregel wordt naar de federale overheid gekeken.

In ons land wijzen de federale meerderheidspartijen neutrale sigarettenpakjes af. Volgens de meerderheid is onvoldoende aangetoond dat het neutrale pakje roken ontmoedigt en dreigt het namaak in de hand te werken. Een gemiste kans, volgens het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ).

De "neutrale" pakjes sigaretten, die zeer controversieel waren bij hun introductie, zijn intussen volgens een studie goed geaccepteerd door Australische rokers. Uit een andere studie blijkt dat de "neutrale" pakjes, samen met een fikse prijsverhoging, het aantal rokers gevoelig deed dalen.

Welke waarschuwing op sigarettenpakjes overtuigt rokers het best om te stoppen met roken: een boodschap die herinnert aan één van de vele kwalijke gevolgen van roken, of een boodschap die één of meer gunstige effecten van rookstop belicht?

Het Europees parlement heeft dan toch positie genomen met betrekkking tot de herziening van de tabaksrichtlijn. Er komen onderhandelingen die moeten leiden tot het nog veel meer aan banden leggen van de tabaksindustrie.