Alles over Frank van Pamelen

Ook al is de huidige Nederlandse Dichter des Vaderlands een plezierdichter, voor heel wat ernstige poëten blijft jolig dichtwerk inferieur aan de Poëzie met grote P.