Alles over Frank Van Massenhove

Tegenwoordig lijkt alles te draaien rond 'identiteit': wie zijn we, waar komen we vandaan, en waarvoor staan we? Knack ging op zoek naar boeken die de Vlaamse ziel vatten, als zoiets al bestaat, en schakelde een panel van 100 erudiete lezers uit binnen- en buitenland in.

Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zaken, betreurt de tweestrijd tussen minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) en Laurent Ledoux, de topman van haar administratie. 'Echte civil servants zijn zeldzaam geworden.'

Frank Van Massenhove is topman van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Hans D'Hondt van Financiën. In dit uitzonderlijke dubbelinterview gaan de topambtenaren tekeer tegen domme besparingen. En tegen te veel regels: 'Ik zeg dikwijls: ik volg altijd de wet, tenzij het een slechte wet is.'

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) wil diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva ontslaan. 'Nu is het zo dat de evaluaties niet altijd gebeuren op basis van inhoudelijke en objectieve gronden, maar op basis van persoonlijke motieven en dat is een reuzegroot probleem', aldus topambtenaar Frank Van Massenhove.

"De hervorming van de sociale inspectiediensten kadert in een visie over moderne efficiënte fraudebestrijding. Het gaat dus over veel meer dan enkel een nieuwe structuur." Dat meldt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) zaterdag in een reactie op een brief die Frank Van Massenhove, de topman van de FOD Sociale Zekerheid, aan de premier richtte en waarin hij zijn ongenoegen uit over de geplande hervorming van de sociale inspectie.

'De vrijheid van meningsuiting in het algemeen en het spreekrecht van de personeelsleden van de Vlaamse overheid in het bijzonder is een belangrijk democratisch recht', zegt minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) in De Tijd.

De fakkeloverdracht bij de NMBS verloopt moeilijker dan verwacht. De nieuwe spoorbaas Frank Van Massenhove wil pas aantreden op 1 januari. En dus dreigt de NMBS te blijven zitten met de gebuisde Marc Descheemaecker. Mogelijk komt er een tussenpaus

Om een einde te maken aan de kwalijke Belgische reputatie wat betreft politieke benoemingen, formuleert experte professor dr. Annie Hondeghem acht adviezen voor een volgende benoemingsronde. 'Het is meer dan ooit noodzakelijk dat de overheid voet bij stuk houdt in het debat over 'good governance''

Het ongelofelijke is toch gebeurd, schrijft Ivan Van de Cloot: de topman van de financiële waakhond, Jean-Paul servais, werd herbenoemd. 'We moesten lijdzaam toekijken hoe Servais toeliet dat ook na 2009 vanuit Dexia tientallen miljarden euro spaargeld bleven wegvloeien.'