Alles over François Levrau

'Pas wanneer mensen zich niet langer afvragen hoe ze in de denk- en gevoelswereld van de ander verschijnen, heeft de samenleving een vertrouwensprobleem', schrijft François Levrau (UAntwerpen). Hij koppelt een cultuur van schaamte aan het behoud van wederzijds vertrouwen.

'Veel mensen willen rust, maar onze huidige levensstijl laat dat vaak amper toe', schrijft François Levrau (UAntwerpen). Hij plaatst de coronacrisis tegenover onze jachtige levensstijl, en brengt daarbij het werk van de Britse econoom Keynes in herinnering.

'Het klimaatprobleem toont goed aan wat 'actief', 'democratisch' of 'verantwoordelijk' burgerschap kan betekenen in een liberaal-democratische rechtsstaat', schrijft François Levrau naar aanleiding van de klimaatmarsen van de afgelopen weken.

'Niet alles wat ons kan doden, zorgt blijkbaar voor evenveel angst. Hoe komt dat?', vraagt François Levrau, doctor in de Sociale Wetenschappen van de UAntwerpen, zich af.

François Levrau legt uit waarom er volgens hem niks mis is met politieagenten met levensbeschouwelijke tekens. Misschien zijn we als samenleving nog niet 'rijp' om politieagenten met dergelijke tekens te zien, maar eerder dan dat iets zegt over de noodzaak om er als overheid ook 'neutraal' uit te zien, zegt het vooral iets over onze samenleving die kennelijk nog niet overal diversiteit 'verdraagt'.