Alles over Fortisgate

Raadsheer Christine Schurmans, die werd veroordeeld in de Fortisgatezaak, stapt naar Cassatie. Haar advocaat argumenteert.

Bijna twee jaar na het beruchte arrest van de 18e kamer van het hof van beroep in Brussel in de zaak-Fortis, begint op 10 november het proces in Gent waarbij vier hoge magistraten zich moeten verantwoorden.