Alles over Femme de la Rue

500 tot 1000 euro. Dat wordt voortaan het prijskaartje voor seksistisch gedrag op straat, op het werk of op het internet, wil minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet.

Na het verschijnen van de ophefmakende documentaire 'Femme de la rue' schreef de stad Brussel over een periode van negen maanden 139 processen-verbaal uit wegens seksistische of homofobe opmerkingen. Slecht twee betalingen werden ontvangen.