Alles over Fedasil

In plaats van de asielopvang uit te breiden en oplossingen te zoeken voor migranten die op straat moeten slapen, verkiest Theo Francken chaos op het terrein, schrijven Wouter De Vriendt en Arnaud Verstraete van Groen.

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft de ministerraad vrijdag beslist om de voorziene sluiting van zeven asielcentra uit te stellen. Dat is nodig omdat de instroom van asielzoekers de voorbije maanden is toegenomen.

De asielzoekers die worden geweigerd aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kunnen in Brussel voorlopig niet terecht in de noodopvang wegens plaatsgebrek. "De Dienst Vreemdelingenzaken moet zich hier beter op organiseren", zegt Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Er staan opnieuw drie- tot vierhonderd asielzoekers aan te schuiven aan het kantoor van Fedasil, in Brussel. Naar aanleiding van de aanhoudende wachtrijen, kondigde het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan dat er vanaf vandaag bijkomende tijdelijke opvangplaatsen komen voor 900 mensen.

Zowat 70 mensen zonder verblijfsdocumenten hebben voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel betoogd. Gisteren pleegden twee asielzoekers zelfmoord. 'Kreten van wanhoop', zegt CIRE, dat politieke verantwoordelijken vraagt 'het verband te zien tussen hun keuzes en de nood die zij voortbrengen'.

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) is begonnen met het sluiten van lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers. De afbouw van het opvangnetwerk kan nu snel gaan.