Alles over Fedasil

De asielzoekers die worden geweigerd aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kunnen in Brussel voorlopig niet terecht in de noodopvang wegens plaatsgebrek. "De Dienst Vreemdelingenzaken moet zich hier beter op organiseren", zegt Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Er staan opnieuw drie- tot vierhonderd asielzoekers aan te schuiven aan het kantoor van Fedasil, in Brussel. Naar aanleiding van de aanhoudende wachtrijen, kondigde het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan dat er vanaf vandaag bijkomende tijdelijke opvangplaatsen komen voor 900 mensen.

Zowat 70 mensen zonder verblijfsdocumenten hebben voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel betoogd. Gisteren pleegden twee asielzoekers zelfmoord. 'Kreten van wanhoop', zegt CIRE, dat politieke verantwoordelijken vraagt 'het verband te zien tussen hun keuzes en de nood die zij voortbrengen'.

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) is begonnen met het sluiten van lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers. De afbouw van het opvangnetwerk kan nu snel gaan.

Hij hoopte op een sterke minister van Asiel en Migratie. In plaats daarvan kreeg hij Maggie De Block. 'En dat terwijl we dringend nood hebben aan visie en daadkracht', zegt Bob Pleysier, voormalig topman van Fedasil.

Het Commissariaat-Generaal voorspelt dat 2010 een "recordjaar" zal worden, met in totaal meer dan 20.000 aanvragen.