Alles over eurotop

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben een turbulente topbijeenkomst over de eurocrisis afgesloten met een akkoord over een nieuw intergouvernementeel begrotingspact. Voor Groot-Brittannië, dat als enige land het initiatief al van de hand heeft gewezen, dreigt het totale isolement.

De Britse eerste minister David Cameron vraagt om het vetorecht bij beslissingen over de interne markt van de Europese Unie. In ruil daarvoor zou hij instemmen met veranderingen in verdragen van de Europese Unie over begrotingsdiscipline.