Alles over Europese Commissie

De Europese Commissie wil dat de Europese Unie met een antidwanginstrument wordt uitgerust. Dat is een juridisch instrument waarmee ze zich wil kunnen verdedigen tegen economische intimidatie door landen van buiten de EU. 'Het voornaamste doel is afschrikking, maar we beschikken nu ook over andere middelen als we gedwongen worden om actie te ondernemen', zegt commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis.

'De Europese Unie zou zich toch stilaan bewust moeten zijn van het feit dat ze enkel kan wegen en serieus genomen zal worden als er efficiënt gewerkt wordt. En ze heeft haar lot in eigen handen. Er komen er een aantal belangrijke testen aan', schrijft Johan Van Overtveldt naar aanleiding van de discussie over het coronaherstelfonds.

Het Europees Hof van Justitie moet het beroep dat Polen en Hongarije hebben ingesteld tegen het nieuwe sanctiemechanisme verwerpen. Dat vindt althans de advocaat-generaal van het Hof, de Spanjaard Manuel Campos Sánchez-Bordona. Het mechanisme biedt de Europese Unie de mogelijkheid subsidies aan lidstaten waar de rechtsstaat met de voeten getreden wordt te schorsen of steunprogramma's op te schorten.

België doet wat het moet op vlak van zijn begrotingsbeleid voor volgend jaar. Dat is de analyse die de Europese Commissie gemaakt heeft van de ontwerpbegroting 2022 die vorige maand werd ingediend. Er werden daarin investeringen aangekondigd om het economisch herstel te financieren, maar ons land wordt nu wel gevraagd de verschillende steunmaatregelen regelmatig te beoordelen, om ze indien nodig aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

De bevoegde commissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel om strengere regels op te leggen aan de grootste bedrijven in de digitale sector. De zogenaamde poortwachters, die door hun omvang sleutelposities innemen op de interne markt, zullen in de toekomst duidelijk weten aan welke 'do's and don'ts' ze zich moeten houden, in plaats van vervolging te riskeren voor oneerlijke handelspraktijken, zoals vandaag het geval is.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben maandag de lijst met criteria uitgebreid op basis waarvan sancties getroffen kunnen worden tegen het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Concreet zullen nu ook personen en organisaties die actief meewerken aan de illegale overschrijding van de Europese buitengrens door migranten gesanctioneerd kunnen worden.

Gesprekken tussen de Britse regering en de Europese Unie over handelsspanningen in Noord-Ierland hebben nog geen doorbraak opgeleverd. Volgende week trekt een delegatie van de Europese Commissie naar Londen om verder te onderhandelen.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben donderdag op een top in Brussel gesproken over de stand van de rechtsstaat in Polen en het geruchtmakende arrest van het Grondwettelijk Hof in Polen over de relatie tussen het Europese en nationale recht. 'Een serene, maar ook een duidelijke discussie', vatte premier Alexander De Croo na afloop samen.