Alles over Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Vijftien middenveldorganisaties trekken woensdag samen naar de Raad van State tegen het opsluiten van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. Ze vragen de schorsing en opheffing van het koninklijk besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt. Dat meldt de coalitie van organisaties woensdag in een mededeling.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat het opsluiten van gezinnen zonder verblijfsrecht in sommige gevallen noodzakelijk is, als allerlaatste optie voor gezinnen die pertinent weigeren terug te keren naar hun land van herkomst. Hij reageert daarmee op de kritiek van ngo's, die de voorbij dagen protesteerden tegen de opsluiting van het eerste gezin in de nieuwe woonunits in Steenokkerzeel.

België moet 5000 euro schadevergoeding aan Lahoucine El Haski, één van de leiders van de Marokkaanse terreurgroep GICM. Dat besliste Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Hof van Cassatie herleidt de rol van een advocaat tijdens een gerechtelijk verhoor tot die van een bloempot. Dat is de conclusie die zich opdringt na het eerste arrest van Cassatie over de interpretatie van de Salduz wet.

De 'klokkenluiders' van politiezone Hazodi willen bij het Hof van Cassatie een verbrekingsverzoek indienen tegen de beslissing van het parket-generaal om hun klacht tegen de Hasseltse procureur Marc Rubens te seponeren.

Els Clottemans wil bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haar veroordeling voor de parachutemoord in oktober 2010 aanvechten.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft voormalig Formule-1 baas Max Mosley ongelijk gegeven in zijn strijd tegen de Britse kranten. Hij wilde hen dwingen om mensen te waarschuwen wanneer ze details over hun privéleven bekend maken.