'Sociale dumping in de IT: wat de EU kan, moet België ook kunnen'

'Sociale dumping in de IT: wat de EU kan, moet België ook kunnen'

Vrije Tribune - Sociale dumping in de IT moet niet onderdoen voor de bouw, schrijft Erwin De Deyn van bediendevakbond BBTK. 'De Indiërs hebben een lager loon en minder sociale rechten, terwijl de loon-en arbeidsvoorwaarden in de hele sector onder druk komen te staan.'

Beke: 'Indexsprong vrijwaart onze competitiviteit'

Beke: 'Indexsprong vrijwaart onze competitiviteit'

CD&V-voorzitter Wouter Beke roept de vakbonden op na de staking opnieuw rond de tafel te gaan zitten. 'Wij staan klaar om te praten over bijsturingen', antwoordt Erwin De Deyn van de socialistische bediendenbond BBTK.