Alles over Erik Wieërs

De Vlaamse bouwmeester Erik Wieërs heeft zijn ambitienota 'Kansen scheppen voor ontmoeting' voor de periode tussen 2020 en 2025 voorgesteld. 'Als je toekomstbestendig wil bouwen, is het niet verstandig de toevallige functie die het gebouw nu heeft, de vorm te laten bepalen'.