Alles over Eric Van Rompuy

Geen Vlaamse schrijver heeft zo zwaar gewogen op het politieke debat als Tom Lanoye. Hier volgt het verhaal van een politiek beest. Een beest dat, hoewel net zestig geworden, nog altijd kan klauwen en ook nog altijd tanden heeft. 'Op een dag zullen de flaminganten inzien dat hun hele erfenis de afgelopen tien jaar vermorzeld is.'

'De N-VA heeft de Vlaamse thema's misbruikt om aan de macht te komen, maar sinds zijn ontstaan heeft de partij nog geen gram bijgedragen tot meer Vlaamse autonomie en een meer weerbare Vlaamse Rand.' Dat stelt Eric Van Rompuy (CD&V) naar aanleiding van de VIVES-studie waaruit blijkt dat door de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde het aantal Franstalige stemmen voor de Kamer in Halle-Vilvoorde in 2014 halveerde, hetgeen de Vlamingen nastreefden met deze operatie.

'We hebben nood aan meer eigenzinnige parlementsleden,' betoogt Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), die een lans breekt voor echte burgerparticipatie.

Young is hij niet langer, angry des te meer. Ook na 40 jaar in de politiek kan CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy, die weldra 68 wordt, bikkelhard zijn voor een bewindsploeg waarin zijn partij zelf zit. 'Ik ben getraumatiseerd door de ontregeling van de staatsfinanciën in mijn jonge jaren. En ik zie daarin parallellen met vandaag.'

De Wetstraat leeft stilaan in een permanente staat van oorlog, zo bleek vorige week nog maar eens uit de escalatie tussen Theo Francken en Jong Ecolo. Politici wetten weer de messen: niet meer de oude verzuiling verdeelt het land, maar een nieuw tribalisme.