Alles over erfenis

De stichting die koningin Fabiola oprichtte om successierechten op haar erfenis te ontwijken, is niet wettelijk. Beslissingen gebaseerd op bepalingen in de oprichtingsakte, kunnen worden aangevochten voor de rechtbank.

Premier Elio Di Rupo heeft in de kamer gezegd dat hij het 'ethisch onaanvaardbaar' vindt dat koningin Fabiola een stichting in het leven riep om successierechten op haar erfenis te ontwijken. De premier wil de dotaties voor het koningshuis versneld hervormen.

Koningin Fabiola zegt dat ze nooit de intentie heeft gehad om geld van de dotatie over te hevelen naar haar stichting, die met persoonlijke middelen wordt gespijsd. Fabiola is volgens haar advocaat 'erg geraakt' door de polemiek over haar erfenis.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil het weerbarstige Belgische erfenisrecht hervormen. Op die manier moeten bijvoorbeeld nieuw samengestelde gezinnen hun eigen regelingen kunnen treffen.