Alles over energie

"Dure energie is een goede zaak", zei De Wever in De Zevende Dag. Inderdaad: voor het ancien regime van de Franco-Belgische lobby wel. Net als voor subsidieslorpers als Fernand Huts en Jan De Nul die miljoenen euro's blijven binnenrijven, terwijl de gezinnen de rekening betalen met Turteltaksen en andere heffingen. Neen, de dure energie is een ramp, en zou wel eens het Waterloo van De Wever kunnen worden.

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) haalt in een interview in de Morgen uit naar Freya Van den Bossche (SP.A): "Ze heeft haar job niet gedaan." Vorige week werd een nieuwe energieheffing, de 'Turteltaks' aangekondigd. Maar "we betalen allemaal de rekening voor de electorale strategie van Van den Bossche en haar partij", aldus de minister.

In 2015 zou geplande kernuitstap moeten beginnen. Intussen onderhandelt de huidige regering over de voorwaarden om de kerncentrales langer open te houden. De geliberaliseerde markt heeft blijkbaar onvoldoende vervanginvesteringen uitgelokt om de kerncentrales te kunnen sluiten. Toch heeft de vrije markt - of wat daar van rest - niet gefaald, schrijft Johan Albrecht van Itinera Institute.

'Dat uitgerekend christendemocraten in Duitsland in 2011 voor de Energiewende hebben gekozen, is niet zo'n verrassing', schrijven Wouter Beke, Leen Dierick en Robrecht Bothuyne van CD&V. 'Voor een consensus in België zal iedereen uit de loopgraven moeten komen, en aan tafel komen met rationeel onderbouwde voorstellen en standpunten.'

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) moet opnieuw voor de commissie Bedrijfsleven verschijnen. Dat na verwijten dat ze het parlement herhaaldelijk heeft voorgelogen. 'Na de nieuwe fouten was dat een must', meent Groen-fractieleider Kristof Calvo.

'Investeringen in energie-efficiëntie zijn lang stiefmoederlijk behandeld geweest, hoewel ze indrukwekkende voordelen bieden die véél verder gaan dan energiebesparingen', schrijft Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A).

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) schrapt 48 miljoen euro aan premies voor energiebesparing uit de begroting. 'Elke week wordt er iets nieuws aan de energiefactuur van de gezinnen toegevoegd', klinkt het bij SP.A.

'Het regeerakkoord stelt heel duidelijk dat de kernuitstap gerealiseerd wordt', reageert Open VLD op de uitspraken van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR).

Bij de start van de 'OFF-ON'-campagne van Annemie Turtelboom geven wij u enkele zeer eenvoudige, soms ongewone tips die uw stroomverbruik kunnen inperken waar u zelf misschien niet meteen aan zou denken.

In de nachtelijke uren hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders een akkoord bereikt over de energie- en klimaatdoelstellingen voor de periode 2020-2030. Zo wil de EU tegen 2030 haar CO2-uitstoot met 40 procent beperken in vergelijking met het referentiejaar 1990. De leiders vinden het ambitieus.