Alles over Emmanuel Van Lierde

René Stockman moet een van de bekendste Vlaamse religieuzen zijn. Hij steekt zijn opinies niet onder stoelen of banken en is altijd een vurig verdediger van de katholieke identiteit, recht door zee. Al sinds 2000 is hij generale overste van de Broeders van Liefde. In 2018 werd hij herkozen voor een vierde ambtstermijn van zes jaar. Terzijde: in het generalaat van de congregatie in Rome vindt ook het Belgisch Pauselijk College onderdak.

De zaak-Tine Nys is geen 'politiek-religieus showproces' over de euthanasiewet, zoals meester Walter Van Steenbrugge beweert, zegt hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde van het christelijke opinieweekblad Tertio. 'Na 18 jaar dringt zich een grondige evaluatie op, alvorens de wet nog verder te verbreden.'