Alles over Egbert Lachaert

Preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette brengen vrijdagmiddag een eerste keer verslag uit van hun werkzaamheden op het Paleis. Het is afwachten of de gesprekken al ver genoeg gevorderd zijn om een volwaardige formatiepoging op gang te brengen, maar de sfeer tussen de gesprekspartners zou goed zitten.

De vergadering tussen de 'sherpa's' van MR, Open VLD, CD&V, N-VA, SP.A en CDH die vrijdagavond zou plaatsvinden, is niet doorgegaan. Dat vernam persagentschap Belga uit goede bron. De afspraak sprong op het laatste moment af. Een en ander zou te maken kunnen hebben met de voorzichtige opening van de PS richting N-VA van afgelopen week.

De sherpa's van de zes partijen uit de mogelijke Arizona-coalitie zitten donderdagnamiddag bijeen. Dat werd uit goede bron vernomen. Het gaat om de eerste vergadering tussen de partijen uit de huidige regering (MR, Open Vld en CD&V) met N-VA, sp.a en cdH, zij het op expertenniveau.

De versoepeling van de abortuswet zal niet voor het zomerreces worden goedgekeurd. Zoals verwacht steunden voldoende tegenstanders van de wet (N-VA, CD&V en Vlaams Belang) de vraag om een advies van de Raad van State te vragen over een amendement, zodat de verdere behandeling van de tekst is geschorst.

Een vergadering van de zes partijen van een zogenaamde Arizona-coalitie, die voor maandagnamiddag was gepland, zal niet plaatsvinden. Voor SP.A was dat niet hetgeen dit weekend was afgesproken, terwijl voor het CDH de voorwaarden voor zo'n plenaire vergadering niet vervuld zijn.

Voor er sprake kan zijn van het zetten van een volgende stap, vraagt SP.A aan de voorzitters van CD&V, Open VLD en MR, die proberen een zespartijencoalitie in de steigers te zetten, om garanties met betrekking tot de inhoudelijke contouren uit de nota die de partij eerder deze week overmaakte aan het trio.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau heeft de voorzitters van CD&V, Open VLD en MR meegegeven welke elementen volgens de Vlaamse socialisten in een startnota over de vorming van een federale regering moeten staan, zo is woensdagavond vernomen in partijkringen.

De PS heeft niet de intentie om het werk van de voorzitters van MR, Open VLD en CD&V in het kader van de federale formatie te doorkruisen, 'maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ze een nieuwe Zweedse coalitie willen opzetten, die in mei 2019 nochtans afgestraft werd door de kiezer'. Dat zegt PS-kopstuk Elio Di Rupo in Le Soir.