Alles over duurzaamheid

De regering heeft een grote troef in handen tegen de klimaatverandering: via het onderwijs kan ze waarschijnlijk wel een omslagpunt realiseren: het vormen van ecocentrische leiders, zo schrijft professor Elvira Haezendonck van de VUB.

'We moeten de omslag maken van het lineair verkwistingsmodel naar een kringloopeconomie, waarbij we materialen en producten recycleren, herstellen en opnieuw gebruiken', schrijft Mark Demesmaeker naar aanleiding van de plannen voor een nieuwe afvalverwerkingsfabriek in de Antwerpse haven. Hij pleit voor 'kringloop als een winstgevend businessmodel'.

Biodiversiteit wordt straks een van de centrale thema's op de VN-duurzaamheidstop maar de meeste mensen weten gewoon niet wat dat woord betekent. Dat blijkt uit een peiling in acht landen verspreid over de wereld. De Duitsers behoren tot de slechtste leerlingen van de klas.

De groeiende vraag naar energie zorgt voor meer uitstoot van klimaatveranderende broeikasgassen, ook nu de investeringen in schone energiebronnen blijven groeien. Methodes om energie te sparen worden teveel genegeerd, zeggen deskundigen.