Alles over Dries Goedertier

'Volgens de pleitbezorgers van een minimale overheid is privatisering het wondermiddel om de overheidsfinanciën te redden en de dienstverlening aan de burgers te verbeteren', schrijven Dries Goedertier en Frank Hoste van de ACOD, dat vandaag actie voert voor een betere ouderenzorg. 'Alles overlaten aan de privésector is echter een hardnekkige utopie.'