Alles over Domein Raversyde

Het Staatsblad telt dit jaar alvast een recordaantal pagina's. De teller staat vandaag op 118.648 bladzijden, het hoogste aantal ooit. Het vorige dikste Staatsblad dateert van 2017, toen met iets meer dan 117.000 pagina's.

Twee jaar is er in stilte aan gewerkt. Maar nu is alles klaar om in het Staatsblad te verschijnen. Ook de apothekers krijgen, net zoals andere zorgberoepen, een federaal adviesorgaan. Dat staat vandaag in het vakblad 'de Apotheker'.

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval, zoals de rozen. Deze week: op exploratie in het Domein Raversyde voor de expo Manmade.

Het Grondwettelijk Hof annuleert een van de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen terrorisme: het vereenvoudigen van het bewijs van het aanzetten tot terrorisme is een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van meningsuiting, luidt het in een arrest.

Sammy Mahdi, voorzitter van Jong CD&V reageert op de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om het personeelsbudget in de kinder- en jeugdpsychiatrie te halveren. 'De acht miljoen die met deze operatie bespaard wordt in een sector die net nood heeft aan bijkomstige investeringen, zal op lange termijn alleen maar voor extra kosten zorgen.'

Verzekeraars moeten na rampen, ontploffingen of ongevallen niet meer wachten op een uitspraak in de strafzaak, en de strafzaak zal niet meer misbruikt kunnen worden om een uitbetaling uit te stellen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) overweegt om het akkoord binnen de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen voor 2016-2017 te laten ontbinden omwille van 'eenzijdige besparingsmaatregelen', zegt voorzitter Marc Moens. Daardoor zouden dokters zelf hun honoraria kunnen bepalen, waardoor de kans groot is dat de factuur bij de patiënt komt te liggen, aldus Moens.