Alles over Dierenwelzijn

Volgens een Facebookbericht van kattenopvang De Poezenboot zou meer dan de helft van de mensen die een kitten willen adopteren, er geen vinden in een asiel. Dat klopt niet, zeggen zowel de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid als andere opvangcentra voor katten.

De federale regering maakt deze week beleidskeuzes waarvan de gevolgen eeuwenlang zullen doorwerken. Meer bepaald over de manier waarop we met ons nucleair afval omgaan. 'Een controversiële uitdaging die, zeker in verkiezingstijd, om een breed maatschappelijk debat en duidelijke standpunten vraagt', stelt SP.A-Volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven.