Alles over dienstencheques

Praktijktests door de overheid moeten het sluitstuk vormen van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat heeft Open VLD-fractieleider Bart Somers gezegd. N-VA gaat niet akkoord en vreest dat de maatregel zou leiden tot een soort 'heksenjacht'.

Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) wil inzetten op de digitalisering van de dienstenchequesector. Ook wil hij onder andere de 60 procent-regel schrappen: 'De nadruk moet op talent liggen, niet op kleur of afkomst.'

Het Minderhedenforum juicht de 'mystery callings', die moeten achterhalen hoe bepaalde dienstenchequebedrijven discrimineren, toe en nodigt de klant uit om zich voor de luttele zes euro niet als een koning maar als een prins te gedragen.

Regeringspartij N-VA is tegen het voorstel van coalitiepartner Open VLD om de overheid anonieme controles te laten uitvoeren bij dienstenchequebedrijven om te zien of zij zich schuldig maken aan discriminatie. 'Er is een dunne grens tussen undercover en uitlokking', luidt de verklaring.

In vergelijking met een jaar eerder zijn er in januari 2014 214.463 dienstencheques (-2,2 procent) minder ingediend. Gaat dat zo verder dan staan er mogelijk 3000 banen op de tocht.