Alles over democratie

Uit een studie voor de Vrije Universiteit van Berlijn blijkt dat 60 procent van de Duitsers niet geloven dat in hun land echte democratie heerst. Een op de drie gelooft bovendien dat kapitalisme tot armoede en honger leidt.

In Hongkong is een studentenprotest voor meer democratie geëscaleerd. Zo'n 2.000 studenten kwamen op straat en tientallen drongen regeringsgebouwen binnen. Bij de clashes raakten bijna 30 mensen gewond.

Een rapport wijst erop dat in de Europese democratieën fundamentele rechten en vrijheden onder druk komen te staan, waarschuwt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A). 'We kunnen de Unie niet overlaten aan politieke charlatans voor wie de democratie een lastig nevenverschijnsel van hun Europees lidmaatschap is.'

Afrika was lang synoniem voor armoede, chaos en bloedvergieten. Het voorzag de media jarenlang van een stroom van verhalen over honger en oorlog. Maar langzaam maar zeker is dat beeld aan het veranderen.

In zijn boek 'De aanval op de natiestaat' neemt de Nederlandse conservatieve denker Thierry Baudet de maat van de krachten die volgens hem sinds 1945 de doodgravers zijn van de West-Europese soevereine staten. Een van de hoofdbeklaagden is de Europese Unie.