Alles over deeltijds werk

In vergelijking met twee jaar geleden, neemt dit schooljaar een kwart meer leerkrachten een vorm van loopbaanonderbreking. De federale regering wil de stelsels hervormen en dus maken leraars nog snel gebruik van het huidige systeem.

Veel jonge moeders beseffen niet welke impact deeltijds werk heeft op hun pensioen, hun uitkeringen en hun carrière, zegt professor genderstudies Veerle Draulans. 'We zouden een bezinningsperiode moeten inbouwen voor vrouwen die het overwegen.'