Alles over De Lijn

De Lijn waarschuwt voor aanhoudende structurele tekorten de komende jaren. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat het bedrijf tien procent van de reizigers voorgoed kwijt zal zijn, zo vreest de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij.

De Vlaamse regering investeert voor dit schooljaar 11 miljoen euro extra in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Met die middelen wil de regering extra bussen, minibusjes, taxidiensten en busbegeleiders inzetten om zo iets te doen aan het probleem van de lange busritten in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters dinsdag bekendgemaakt. Eind januari wil de Open Vld-minister met een "volledig plan van aanpak" op de proppen komen om het probleem structureel aan te pakken.

'Als we in Gent meer ruimte willen scheppen voor voetgangers en fietsers, dan speelt het openbaar vervoer daar een cruciale rol in', schrijft de Gentse schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw. Hij reageert op de discussie die ontstond na een tragisch ongeval waarbij een fietser overleed na een val over de tramsporen.

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen om in het nieuwe openbaredienstcontract met vervoersmaatschappij De Lijn op te nemen dat de kostendekkingsgraad omhoog moet. Dat blijkt uit een resolutie die woensdag werd goedgekeurd. Het nieuwe contract zal op 1 januari 2022 ingaan.

De socialistische vakbond ACOD Spoor heeft een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking bij het spoor, naar aanleiding van de nationale stakingsdag die de vakbonden ABVV en ACV plannen in het kader van de loononderhandelingen.

Vanaf 2022 verdwijnt de belbus zoals we die nu kennen. Wie dan op het platteland gebruik wil maken van het openbaar vervoer, zal moeten kiezen tussen taxi's, busjes en allerlei deelsystemen. Maar dat zal niet meer via De Lijn gebeuren, schrijft De Morgen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil dat De Lijn zijn strenge selectiecriteria voor de bestelling van honderden elektrische bussen herbekijkt, omdat ze Belgische busbouwers, in casu Van Hool, uitsluiten. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

De vakbonden bij De Lijn hebben beslist om hun acties voort te zetten. Dat zegt Jo Van Der Herten van de christelijke bond ACV Openbare Diensten na een overleg met de andere bonden bij de Vlaamse vervoersmaatschappij. De vakbonden zullen de voorzitter van het paritair comité vragen een verzoeningspoging te ondernemen, kondigt hij ook aan.

Dinsdag zijn er bij De Lijn opnieuw vakbondsacties aangekondigd. Nieuw overleg heeft voor de vakbonden niet het gewenste resultaat opgeleverd. De acties van maandag waren het meest voelbaar in Antwerpen.