Alles over David Dessers

Gents schepen Filip Watteeuw is bereid te bemiddelen in zijn partij. Daar heerst onvrede over voorzitster Meyrem Almaci. 'Eén persoon aanwijzen is onrechtvaardig, we zijn collectief verantwoordelijk.'

Rik Daems (Open VLD) heeft in de Leuvense gemeenteraad aangekondigd dat hij bij Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) zal pleiten voor een versoepeling van de bepalingen in het Gemeentedecreet met betrekking tot de belangenvermenging van gemeenteraadsleden.