Alles over David Clarinval

Minister van Begroting David Clarinval (MR) heeft het Monitoringcomité een nieuw rapport gevraagd over de impact van de nieuwe macro-economische ramingen op de begroting. Hij reageert daarmee op de economische begrotingscijfers, die donderdag zijn gepubliceerd en die rekenen op een hogere economische groei dan eerder verwacht.

De regering maakt 1,45 miljard euro vrij als bijdrage aan het Europees Ruimteagentschap (ESA) voor de periode 2020-2024. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Dat bedrag is 250 miljoen euro meer dan voordien - een cijfer dat door de volgende regering moet worden bevestigd. Daarmee kan de regering tegemoet komen aan de vraag van de volledige sector, zegt minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval (MR).

In de Kamer gaan de verschillende fracties een werkgroep oprichten die ervoor moet zorgen dat de extra middelen voor de zorgsector die vorige week in de noodbegroting zijn opgenomen daadwerkelijk kunnen worden toegekend.

De Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet heeft tegen de verwachtingen in artikel 1 van de Grondwet voor herziening vatbaar verklaard. De herziening kreeg de steun van CD&V en Open VLD om er een aantal basiswaarden van onze democratie aan toe te voegen, maar het gaat om een potentieel communautair geladen artikel.

De MR is niet langer bereid om het voorstel van klimaatwet te redden via een grondwetswijziging. Fractieleider David Clarinval zei dinsdag in de Kamercommissie Grondwet dat ze de problemen met de wettekst willen aanpakken via samenwerkingsakkoorden.

De bijzondere klimaatwet aanpassen zodat die wel de toets van de Raad van State doorstaat, is niet zo eenvoudig. Dat zegt MR-fractieleider David Clarinval. De MR was de enige regeringspartij die de wet mee steunde. De Franstalige liberalen willen wel constructief meezoeken naar een oplossing.

Regeringspartij Open VLD en ex-coalitiepartner N-VA blijven zich verzetten tegen de versoepeling rond het brugpensioen die de sociale partners in het loonakkoord hebben afgesproken. CD&V en MR willen dat het akkoord integraal wordt uitgevoerd. Dat bleek donderdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer.