Alles over cultuur

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) ziet mogelijkheden voor de sector om financiering uit alternatieve bronnen te halen. Het witboek met nieuwe initiatieven moet er eind dit jaar liggen, zodat in 2016 het overleg met de federale regering kan beginnen.

De vernieling van historisch erfgoed door de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is -helaas- niet nieuw. Heel wat anderen boorden cultuur de grond in, letterlijk of figuurlijk, en daar hoeven we heus niet ver voor terug te blikken.

Vijf jaar na Bert Anciaux is Sven Gatz de nieuwe minister van Cultuur. Ooit was hij Anciauxs rechterhand, of zoals hij het zelf zegt: zijn 'schildknaap'. Als SP.A-fractieleider in de Senaat voert Anciaux vandaag oppositie tegen de 'rechtse' coalities waarvan Gatz deel uitmaakt. Maar ze blijven hoffelijk, en in deze tijden is dat al een primeur. Anciaux: 'Iemand noemde Gatz "de vijfde N-VA"-minister'. Ik zei hem dat dit absoluut niet waar is.' Gatz: 'Voor de verhoging van het cultuurbudget mag Vlaanderen je erkentelijk zijn, Bert.'

Experts benadrukken het belang van cultuur voor ontwikkeling en doen een oproep om kunst en cultuur niet te vergeten in de Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die na 2015 de Millenniumdoelstellingen zullen vervangen. 'In moeilijke economische tijden biedt cultuur een oplossing om de sociale cohesie te versterken.'

'De nieuwe regering had al in de zomer beslist dat zijn beleid geen baat zou hebben bij een progressieve cultuursector', zegt Els Silvrants-Barclay, van Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF), in eigen naam. 'Kunst en cultuur dienen als uithangbord, als motor voor toerisme en diplomatie, en de rest komt na afbetaling van F-16's.'

'Dit is nog maar het begin van het verzet', zegt Tine Soens (SP.A) over de 'neen' van Vlamingen tegen de besparingen van de Vlaamse regering. 'Het is telkens hetzelfde: u snoeit op basisvoorzieningen en de factuur komt bij de doorsnee Vlaming terecht.'

De cultuursector in Vlaanderen moet de komende twee jaar fors inleveren. De zwaarste klap valt bij instellingen en kunstenaars die subsidies ontvangen via het Kunstendecreet. Zij moeten 7,5 procent inleveren, blijkt uit cijfers van minister voor Cultuur Sven Gatz (Open VLD).

'Politici lijken niet geïnteresseerd om te vechten voor de - nochtans prachtige - domeinen van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel.' Een open brief aan de voorlopig onbekende Open VLD-minister uit de bezorgdheid van jongeren uit de sector. 'Het baart ons zorgen dat u drie dagen geleden nog niet eens wist dat uw partij deel zou uitmaken van deze nieuwe Vlaamse Regering.'

Is het u ook al opgevallen dat bij de postjesverdeling van de haast niet bij te houden regeringen in dit land dat van minister van Cultuur als laatste aan bod komt? Terwijl Cultuur een van de belangrijkste economische pijlers van het land is.