Alles over Committee Against Torture

Het comité van de Verenigde Naties dat toekijkt op de naleving van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, is niet mals voor België. In een rapport verwijst het Committee Against Torture onder meer naar 'het veelvuldig voorkomen' van politiegeweld en de overbevolking in gevangenissen.