Alles over Cocof

Het Brussels Parlement heeft dinsdag het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof anderzijds over het inburgeringstraject voor nieuwkomers. Daardoor kan de verplichte inburgering op 1 januari van volgend jaar van kracht worden. De PVDA stemde tegen, de groenen en Vlaams Belang onthielden zich.

De maatregel uit het Zomerakkoord dat de regering-Michel vorig jaar bereikte laat toe dat mensen 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen. De definitieve goedkeuring had heel wat voeten in de aarde, onder meer door een belangenconflict dat het parlement van de Franstalige Bruselaars had ingeroepen.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters, allebei ex-N-VA, verwijten de Vlaamse partijen geen doordachte visie op Brussel te hebben. In hun boek Vlaanderen voltooid. Met of zonder Brussel? ontwikkelen ze er dan zelf maar een. 'Wij willen de positie van de Brusselse Vlamingen versterken. Hebben de Franstaligen bezwaar? Dan is het hun echt alleen om het Vlaams geld te doen.'

Volgens de jongste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing stijgt het geheel van sociale uitgaven tussen 2016 en 2060 met 2,3 procentpunt van het bbp. Dat is een lichte verhoging (0,1%) ten opzichte van vorig jaar. Gelijktijdig daalt het armoederisico van de gepensioneerden.