Alles over Club van Rome

Om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden is er nood aan extra inspanningen vanuit alle hoeken van de samenleving, zowel van de Europese Unie en de regeringen, als van de lokale besturen en de industrie. Dat is de conclusie van vertegenwoordigers uit verschillende van die sectoren, die maandag in Brussel hun licht over de conclusies van het klimaatrapport van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) lieten schijnen.