Alles over Charlotte Vandycke

'Een "aanklampend" beleid is een beleid dat samen met mensen zonder papieren zoekt naar een stabiele toekomst, en ook de omstandigheden moet creëren waarin dat kan', schrijft Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen naar aanleiding van de steeds prangender wordende situatie in de Brusselse begijnhofkerk. 'Tot op vandaag worden ze behandeld als ergerlijke dossiers die ergens op een stoffig archief verticaal geklasseerd worden.'

'Enkel met juiste gegevens kan aan de juiste oplossingen worden gewerkt', schrijft Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Wij verwachten dat voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen de krachten over alle lidstaten gebundeld worden om ervoor te zorgen dat elk kind de bescherming en omkadering krijgt die het verdient.'

'De zaak Kucam was nooit gebeurd als de toekenning van humanitaire visa onderworpen was aan gepaste procedures en op een transparante en objectieve wijze verliep', schrijft Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Waarom is het zover kunnen komen, en hoe moet het anders?'

Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, spreekt klare taal richting staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): 'Deze nieuwe asielcrisis is er geen van overmacht. Er is geen sprake van een onverwacht falen van infrastructuur of capaciteit. Er is geen sprake van een immens verhoogde aankomst. Deze nieuwe asielcrisis is een bewuste politieke keuze.'

#Opkuisen, Artsen zonder Grenzen als hulpje van mensenmokkelaars en de rel rond de imam van de Grote Moskee in Brussel: over de soms brutale stijl van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is al veel gezegd. Maar hoe zit het met de inhoud? Klopt de vaak herhaalde stelling dat zijn asiel- en migratiebeleid inhoudelijk niet wezenlijk verschilt van dat van zijn voorgangers? Een doorlichting.

Ons land weigert al jarenlang opvang te organiseren voor mensen die een tweede of derde asielaanvraag indienen, ook al is dat verplicht volgens de Belgische wetgeving. In een vandaag gepubliceerde nota klagen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw die praktijk aan, want jaarlijks worden duizenden mensen, vaak gezinnen met jonge kinderen, onwettig gedwongen op straat te overleven.