'Gerooide kastanjebomen Charlottalei: deze beslissing is niet lichtzinnig genomen'

'Gerooide kastanjebomen Charlottalei: deze beslissing is niet lichtzinnig genomen'

Paul Cordy (N-VA) - 'Het is grotesk om te veronderstellen dat een bestuur waar Groen deel van uitmaakt lichtzinnig zou beslissen om 54 oude kastanjebomen te vellen', schrijft Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). 'Hier is een jarenlang planningsproces aan voorafgegaan waar meerdere keren boomstudies zijn uitgevoerd om te kijken of het mogelijk was de bomen te behouden.'

'Red Parijs'

'Red Parijs'

Stijn Tormans - Stijn Tormans treurt om de gekapte bomen op de Italiëlei in Antwerpen. 'Zou iedereen voortaan willen protesteren voor de kap en niet erna? Dank bij voorbaat.'