Alles over Carlo Di Antonio

Het Waalse parlement heeft woensdagavond het licht op groen gezet voor een nieuwe wet op dierenwelzijn. Daarin is onder meer bepaald dat men over een vergunning moet beschikken om een dier te houden.

Over ruim een maand wordt de verkoop van glyfosaat verboden. Dat stelt federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) maandag in La Libre Belgique, in een antwoord op de Waalse milieuminister Carlo Di Antonio (cdH). Die laatste betreurde onlangs dat, ondanks het door de drie gewesten opgelegde verbod op het gebruik van glyfosaat, het product wel nog altijd verkocht mocht worden.