Alles over Burn-out

Vier artsen op tien voldoen aan de criteria van burn-out. Bij artsen-specialisten in opleiding loopt dit op tot bijna 60%. Van de apothekers zit bijna één op de twee in de risicozone voor burn-out. Eén dokter op vijf drinkt (wat) meer dan aanbevolen, 2,2% zit in de gevarenzone. Zichzelf psychoactieve stoffen voorschrijven doet 17,8% van de artsen.

Het herstelproces van een burn-out is niet in dagen of maanden te vatten, laat staan in een soort vooraf bepaalde oventemperatuur of gaartijd, schrijft Tommy Browaeys.