Alles over Brussels Parlement

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft donderdag aangekondigd dat de Brusselse regering de beslissing van de MIVB respecteert om niet in beroep te gaan tegen de veroordeling door de arbeidsrechtbank omdat een vrouw tweemaal niet aangeworven werd omdat ze een hoofddoek droeg. Wel vragen ze een wijziging van het arbeidsreglement aangepast aan de realiteit. Al blijft een verbod op religieuze tekens de regel.

België moet sinds begin juli een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag omdat een Europese richtlijn over snel internet nog niet werd omgezet, door een dispuut over bevoegdheden. Het bedrag is intussen opgelopen tot 375.000 euro, zo berekende de VRT-nieuwsredactie. Brussels minister-president Rudi Vervoort belooft in een reactie aan Belga dat er binnenkort een oplossing wordt voorgelegd in het Brussels parlement.

Groen, Open VLD, one.brussels-SP.A, PS, Ecolo en DéFI zijn er dinsdagnacht dan toch in geslaagd de onderhandelingen voor een Brussels regeerakkoord af te ronden. Zo heeft een onderhandelaar na 3.30 uur gemeld.

Het CDH zal in geen enkele regering stappen. Op alle niveaus, dus zowel de regionale als het federale, kiezen de Franstalige christendemocraten voor de oppositie.

Ahmad Haagiloee, die vanop de 53e plaats op de Franstalige PVDA-lijst met 2.892 voorkeurstemmen verkozen werd in het Brussels Parlement, neemt zijn zitje niet op. Dat schrijft Bruzz en wordt door de Brusselse PVDA-voorzitter Dirk De Block aan Belga bevestigd.

Vreugdetaferelen op het gezamenlijk hoofdkwartier van Groen en Ecolo in Brussel. De zusterpartijen behoren tot de overwinnaars van de verkiezingen. Alleen weerklinkt er wel een hele valse noot bij Groen. De partij verzilvert niet eens het marktleiderschap op links.

De groep blanco-stemmers en Belgen die niet gaat stemmen is gegroeid. Een gevaar voor de democratie is het niet. Maar net zoals de Vlamingen die massaal extreem rechts stemden, is het een signaal dat niet genegeerd mag worden. Welke gevolgen hebben die blanco stemmen en afwezigheden dan wel? En waarom kiezen burgers ervoor om hun stemformulier de rug toe te keren?

Het Brussels Parlement heeft dinsdag het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof anderzijds over het inburgeringstraject voor nieuwkomers. Daardoor kan de verplichte inburgering op 1 januari van volgend jaar van kracht worden. De PVDA stemde tegen, de groenen en Vlaams Belang onthielden zich.