Alles over Brussels Gewest

In het Brussels Gewest staan waarschijnlijk bijna 10.000 gebouwen leeg, hetgeen overeenkomt met 17.000 tot 26.400 woningen. Dat heeft een team van onderzoekers van de VUB/ULB berekend in opdracht van Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou. De onderzoekers ontwikkelende een instrument om authentieke gegevens te kruisen. Daarmee kan voor het eerst een gegevensbank van vermoedelijk leegstaande woningen in het hele Gewest samengesteld worden.

De Brusselse regering heeft donderdag een tijdelijke oplossing goedgekeurd waardoor de VVC-chauffeurs (voornamelijk de Uber-chauffeurs) hun taxidiensten onder strikt gedefinieerde voorwaarden kunnen hervatten. De regeling zal lopen tot de ordonnantie over de hervorming van de taxisector van kracht wordt.

De Brusselse regering heeft donderdag in eerste lezing het licht op groen gezet voor de 'Tetrapremie', bestemd voor ondernemingen in onder meer de horeca, de toeristische sector, de cultuur en de sport. In totaal wordt 111 miljoen euro uitgetrokken.

Het Brussels Gewest blijft kampen met heel wat gevallen van energiearmoede. Zo leert Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) uit gegevens die ze opvroeg bij bevoegd minister Alain Maron (Ecolo).

'Het bestrijden van deze crisis is een marathon. En het einde is nog niet in zicht. Dé oplossing bestaat niet, er zullen er veel zijn', schrijft Brussels minister Alain Maron. 'Om de meest heikele momenten door te komen en achteraf een betere samenleving te bouwen, hebben we alle positieve krachten nodig.'

Leefmilieu Brussel gaat voor het eerst live de verontreinigende stoffen meten die voertuigen in het Brussels Gewest uitstoten. Het bijzondere aan de meetcamapgne is dat de metingen rechtstreeks op straat en in het verkeer gebeuren. De geluidshinder wordt ook gemeten.