Alles over Brussels Gewest

Het Brussels Gewest blijft kampen met heel wat gevallen van energiearmoede. Zo leert Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) uit gegevens die ze opvroeg bij bevoegd minister Alain Maron (Ecolo).

'Het bestrijden van deze crisis is een marathon. En het einde is nog niet in zicht. Dé oplossing bestaat niet, er zullen er veel zijn', schrijft Brussels minister Alain Maron. 'Om de meest heikele momenten door te komen en achteraf een betere samenleving te bouwen, hebben we alle positieve krachten nodig.'

Leefmilieu Brussel gaat voor het eerst live de verontreinigende stoffen meten die voertuigen in het Brussels Gewest uitstoten. Het bijzondere aan de meetcamapgne is dat de metingen rechtstreeks op straat en in het verkeer gebeuren. De geluidshinder wordt ook gemeten.

Vorig jaar kregen negen op de tien ingeschreven pasgeborenen de familienaam van hun vader. Slechts weinig ouders kiezen ervoor om hun kind een dubbele familienaam te geven. Opmerkelijk is dat er in Wallonië en in het Brussels Gewest een op de tien kinderen een dubbele familienaam kreeg, terwijl dat in Vlaanderen slechts een op de twintig was.

De Vlaamse woonzorgcentra sluiten standaard de deuren voor externe bezoekers. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra. De maatregel gaat in vanaf morgen/donderdag en loopt tot het einde van de paasvakantie.

Brussels minister en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie-collegelid bevoegd voor Gezondheid en Welzijn Alain Maron (Ecolo) heeft een strategisch plan bekend gemaakt dat zoveel mogelijk daklozen in het Brussels Gewest van de straat moet halen. Hiervoor zal vanaf volgend jaar 14,8 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in het daklozenbeleid.

Voor N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter is het begrotingswerk van de Brusselse regering het toonbeeld van een gemiste start. De regering maakt geen keuzes en stelt het belangrijke begrotingswerk uit naar de lente van komend jaar. Bovendien is de begroting voor 2020 niet in evenwicht, en houdt de vergelijking met het Oosterweel-dossier bij de verantwoording voor het uit de begroting houden van de 500 miljoen aan strategische investeringen geen steek, vindt Van Achter.

Zorgen voor een goed energiebeheer van de woning is van cruciaal belang voor uw portemonnee en voor het leefmilieu. Dankzij de wijzigingen in de energiepremies van Leefmilieu Brussel worden de energetische renovatiekosten nog beter ondersteund. Een kort overzicht van de terugbetalingen waarvan de Brusselaars in 2019 kunnen gebruikmaken ...

Ondanks massale investeringen in capaciteitsuitbreiding zitten de Nederlandstalige basisscholen in Brussel overvol. Biedt een Brussels meertalig onderwijsnet soelaas? 'Dat is het monster van Loch Ness.'