Alles over Bruno De Lille

Terwijl covid-19 de wereld nog altijd in zijn greep houdt, is het noodzakelijk om nu al vooruit te kijken naar de post-coronamaatschappij. 'Het nieuwe normaal', zoals het ook wel genoemd wordt. Bruno De Lille ziet weinig hoopgevende signalen voor de LGBTI+-gemeenschap en roept op tot waakzaamheid.

Groen wil in elke Brusselse gemeente naast de bestaande Nederlandstalige en Franstalige scholen ook een tweetalige school inrichten. Dat zegt fractieleider in het Brussels parlement Bruno De Lille. De partij denkt in eerste instantie aan een proefproject, waarbij onder begeleiding van universiteiten en hogescholen een tweetalig curriculum wordt uitgebouwd.

'Free-floating is voor autoproducenten een nieuwe manier om fiets en openbaar vervoer te beconcurreren en dat op een slinkse manier, want autodelen is toch goed?' Aldus Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille. 'Maar beter zou zijn om het klassieke autodelen verder te promoten en te combineren met premies.'