Alles over Bruno De Lille

'Free-floating is voor autoproducenten een nieuwe manier om fiets en openbaar vervoer te beconcurreren en dat op een slinkse manier, want autodelen is toch goed?' Aldus Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille. 'Maar beter zou zijn om het klassieke autodelen verder te promoten en te combineren met premies.'

Ecolo en Groen vragen MR-politicus Armand De Decker naar aanleiding van de affaire-Chodiev zijn mandaten als burgemeester van Ukkel en als covoorzitter van het Brussels parlement op te geven. Afgelopen weekend besliste de MR om De Decker zijn onbezoldigde partijgebonden mandaten te ontnemen, maar de groenen vinden dit onvoldoende.

"De tunnels in Brus­sel lossen het mobiliteitspro­bleem niet op. Ze veroorzaken het. Ze leiden de files van de rand van het gewest naar het centrum." Dat zegt fractieleider van de groenen in het Brussels Parlement Bruno De Lille maandag in De Standaard.

Bart De Wever pikt het niet dat Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, de N-VA ervan beschuldigt aan politieke benoemingen te doen. Het is daarentegen Groen zelf "dat over de schreef gaat", reageert De Wever. Almaci noemt de beschuldigingen van De Wever"pure intimidatie en klinkklare onzin".