'De ene deelauto is de andere niet'

'De ene deelauto is de andere niet'

Bruno De Lille (Groen) - 'Free-floating is voor autoproducenten een nieuwe manier om fiets en openbaar vervoer te beconcurreren en dat op een slinkse manier, want autodelen is toch goed?' Aldus Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille. 'Maar beter zou zijn om het klassieke autodelen verder te promoten en te combineren met premies.'

'Ook na 2017 is er geen reden om fatalistisch te zijn over Brussel'

'Ook na 2017 is er geen reden om fatalistisch te zijn over Brussel'

Bruno De Lille (Groen) - Bruno De Lille, fractieleider van Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over de belangrijkste uitdagingen in onze hoofdstad: 'Het is tijd om meer samenwerking tussen de gewesten uit te bouwen en een gezamenlijke aanpak van nieuwkomers uit de grond te stampen.'

'Wie zal nu bepalen of iets een politiek of religieus symbool is?'

'Wie zal nu bepalen of iets een politiek of religieus symbool is?'

Bruno De Lille (Groen) - 'Als neutraliteit gelijkstaat aan "alles wat de meerderheid niet stoort", dan hebben we een probleem', schrijft Bruno De Lille (Groen) naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over een hoofddoekverbod op de werkvloer.

'Transgenders overal ter wereld zijn vandaag het slachtoffer van de macho-blik van Trump op de wereld'

'Transgenders overal ter wereld zijn vandaag het slachtoffer van de macho-blik van Trump op de wereld'

Bruno De Lille (Groen) - Transpersonen krijgen in openbare toiletten vaak te maken met scheve blikken, lastige opmerkingen of agressief gedrag. Dat heeft een negatieve impact op hun zelfbeeld en kan zelfs tot lichamelijke problemen leiden. Bruno De Lille, Brussels parlementslid en fractieleider voor Groen, heeft een resolutie ingediend om daar komaf mee te maken.

'Nieuwe tunnels zijn allerminst de oplossing voor de Brusselse mobiliteitsknoop'

'Nieuwe tunnels zijn allerminst de oplossing voor de Brusselse mobiliteitsknoop'

Bruno De Lille (Groen) - 'Open VLD heeft in Brussel last van tunnelvisie', schrijft Bruno De Lille (Groen). Hij verbaast zich erover dat de partij blijft pleiten voor investeringen in tunnels en automobiliteit, terwijl studies unaniem aantonen dat mobiliteitsproblemen in steden zo niet opgelost worden.

'Brussel davert, maar minister-president Rudi Vervoort zit in een winterslaap'

'Brussel davert, maar minister-president Rudi Vervoort zit in een winterslaap'

Bruno De Lille & Zoë Genot (Groen-Ecolo) - In tijden waarin Brussel davert op haar grondvesten is minister-president Rudi Vervoort niet wakker te krijgen, schrijven Bruno De Lille en Zoë Genot van Groen-Ecolo. 'Zijn PS zoekt niet naar fouten of problemen. Die zijn er. Maar Rudi ziet ze niet'.

'We leven in twee Brussels: dat van de politici en dat van de straat'

'We leven in twee Brussels: dat van de politici en dat van de straat'

Bruno De Lille (Groen) - 'We leven blijkbaar in twee Brussels', schrijft Bruno De Lille (Groen). 'Het Brussel van de politici die denken dat we het imago van onze hoofdstad wel weer goed krijgen met wat colloquia, reclamecampagnes en tijd. En het echte Brussel, het Brussel van de straat.'

'De Brusselse tunnels kunnen dicht'

'De Brusselse tunnels kunnen dicht'

"De tunnels in Brus­sel lossen het mobiliteitspro­bleem niet op. Ze veroorzaken het. Ze leiden de files van de rand van het gewest naar het centrum." Dat zegt fractieleider van de groenen in het Brussels Parlement Bruno De Lille.

Brussel: medewerkers ex-ministers nog steeds door Gewest betaald

Brussel: medewerkers ex-ministers nog steeds door Gewest betaald

Acht voormalige Brusselse ministers hebben nog steeds medewerkers die door het Gewest worden betaald. Ze maken daarvoor gebruik van de wetgeving die hen toelaat twee medewerkers te behouden gedurende de eerste vijf jaar na hun mandaat.

'Beschuldigingen Bart De Wever slaan nergens op' (Groen)

'Beschuldigingen Bart De Wever slaan nergens op' (Groen)

Bart De Wever pikt het niet dat Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, de N-VA ervan beschuldigt aan politieke benoemingen te doen. Het is daarentegen Groen zelf "dat over de schreef gaat", reageert De Wever. Almaci noemt de beschuldigingen van De Wever"pure intimidatie en klinkklare onzin".