Alles over brugpensioen

In de eerste zes maanden van dit jaar telde ons land gemiddeld 103.572 werklozen met een bedrijfstoeslag, zoals de bruggepensioneerden nu officieel heten. Dat zijn er ruim 5.300 minder (-5 procent) dan in dezelfde periode in 2014.

Volgens de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB heerst er nog te veel onduidelijkheid over de 'aangepaste beschikbaarheid' van SWT'ers en oudere werklozen. 'Kunnen de bemiddelingsdiensten bovendien garanderen dat die mensen een fatsoenlijke 'aangepaste' begeleiding gaan krijgen?'

Werklozen hebben eigenlijk betaalde vakantie. Langdurige werklozen zijn luie donders en profiteurs. Wie echt wil werken, vindt altijd een baan. Ook bruggepensioneerden. De gemeenplaatsen zijn bekend. Maar kloppen ze ook?

De christelijke vakbond ACV is niet enthousiast over het sociaal akkoord over oudere werklozen en SWT'ers en wil verder onderhandelen. De federale regering had daar wijzigingen aangebracht waar ook de socialistische vakbond ABVV zich niet in kan vinden.

Op 1 januari 2015 werd het brugpensioen fundamenteel gewijzigd. Het nieuwe brugpensioen is helemaal geen 'brug' meer naar het pensioen. De bruggepensioneerden moeten actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, is deze wijziging ondoenbaar, onlogisch, onnodig én in wezen ook onwettig.

Werknemers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december 2014 in opzeg geplaatst zijn om nog onder de huidige regeling met brugpensioen te kunnen gaan. Wie nu in aanmerking komt, zal dat recht bovendien behouden als hij langer aan de slag blijft.