Alles over boetes

In de wandelgangen van de Kamer circuleert momenteel de tekst van een "voorontwerp van wet over de rechten van gedetineerden bij stakingen van het gevangenispersoneel". Justitieminister Koen Geens (CD&V) ontkent echter met klem dat het om een tekst gaat die hij aan de ministerraad wil voorleggen.

In het eerste semester van vorig jaar werden gemiddeld 308 boetes per dag uitgeschreven voor inbreuken op gordel- en kinderzitjesgebruik in de auto. Dat is opvallend meer dan de vorige jaren, ook al gelden er sinds 1 maart 2013 hogere boetes op deze inbreuken.

De verhoging van de verkeersboetes, voorzien voor 1 maart, is uitgesteld. De federale politie is er niet in geslaagd de hogere bedragen in te voeren in de computers.

De politie van Gent moet meer boetes uitschrijven en een minimum aantal automobilisten betrappen die geen gordel dragen. Een geheime nota is het eerste bewijs dat de politie wel degelijk werkt met quota voor boetes.