Alles over bisschoppen

Een tussentijds document van de bisschoppensynode in Rome wordt door sommigen als "revolutionair" bestempeld omdat homo's eindelijk niet langer als louter negatief worden bejegend. De kerkleiders hebben het zelfs over "aanvaarding". Meer behoudsgezinde katholieken vinden het document een catastrofe.

De macht van de katholieke kerk aan de KU Leuven kalft verder af. De bisschoppen die in de hoogste raad van de universiteit zetelen, verliezen daar hun stemrecht.