Alles over biodiversiteit

Steeds meer mensen hebben last van allergieën. Omdat we in een te propere en te steriele wereld leven. Wie op een boerderij leeft en opgroeit, blijft vaak gespaard van allergieën en dit beschermende effect werkt zeker door op een 1000 meter van varkens- of runderboerderijen. Maar hoe verder af, hoe kleiner de bescherming wordt. Hoe die bescherming tot stand komt, blijft ook nog steeds onduidelijk.

De es verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid uit heel Europa. De boom krijgt te maken met zowel een schimmel als een keversoort, en beide plagen rukken snel op. Problematisch voor de biodiversiteit: als de boomsoort verdwijnt, kunnen volgens de onderzoekers ook meer dan honderd soorten korstmossen, schimmels en insecten verdwijnen.

Het verarmde Laos zal waarschijnlijk doorgaan met een Thais project om een megadam te bouwen in rivier Mekong bij Xayaburi. De International Union for Conservation (IUCN) waarschuwt dat de dam de rijke biodiversiteit in de regio verwoest.

Huiskatten doden tot 2,1 vogels en kleine zoogdieren per week en vormen een belangrijke bedreiging voor het leven in de tuin. Dat blijkt uit een onderzoek met halscamera's bij zestig katten door de Universiteit van Georgia.

Biodiversiteit wordt straks een van de centrale thema's op de VN-duurzaamheidstop maar de meeste mensen weten gewoon niet wat dat woord betekent. Dat blijkt uit een peiling in acht landen verspreid over de wereld. De Duitsers behoren tot de slechtste leerlingen van de klas.

De bedreigde platte oester Gust Vandekust is het gezicht van een nieuwe campagne die wijst op het belang van biodiversiteit in het water.

De Amerikaanse universiteiten Yale en Columbia stellen om de twee jaar een wereldranglijst van groene landen samen. Slechte leerlingen zijn de landen die met zware lucht-, grond- of watervervuiling kampen maar daar geen of nauwelijks aandacht aan besteden in hun beleid. Enkele voorbeelden.

Natuurpunt blies in december 2011 tien kaarsjes uit. Knack.be sprak met algemeen directeur Chris Steenwegen over de toekomst van de organisatie, de mensen achter de schermen en de toestand van ons Vlaams natuurschoon.