Alles over biodiversiteit

Steeds meer mensen hebben last van allergieën. Omdat we in een te propere en te steriele wereld leven. Wie op een boerderij leeft en opgroeit, blijft vaak gespaard van allergieën en dit beschermende effect werkt zeker door op een 1000 meter van varkens- of runderboerderijen. Maar hoe verder af, hoe kleiner de bescherming wordt. Hoe die bescherming tot stand komt, blijft ook nog steeds onduidelijk.

De es verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid uit heel Europa. De boom krijgt te maken met zowel een schimmel als een keversoort, en beide plagen rukken snel op. Problematisch voor de biodiversiteit: als de boomsoort verdwijnt, kunnen volgens de onderzoekers ook meer dan honderd soorten korstmossen, schimmels en insecten verdwijnen.