Alles over BIM

De toolbox van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV wordt uitgebreid. Vandaag keurt de ministerraad een voorstel van de ministers van Justitie en Defensie goed over de herziening van de wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden. Nieuw is onder meer dat Belgische inlichtingenofficieren voortaan fictieve identiteiten mogen gebruiken.