Alles over bezette gebieden

43 reservisten van de Israëlische militaire geheime dienst hebben in een open brief aangekondigd dat ze niet langer in bezette gebieden zullen opereren, omdat ze daar een bezetting ondersteunen, en niet voor de veiligheid van Israël werken. Volgens de Jerusalem Post zullen ze oneervol ontslagen worden.

De Verenigde Naties (VN) vinden dat België de Palestijnen in bezet gebied zou moeten vergoeden voor de schade die ze geleden hebben door de bouw van Israëlische nederzettingen gefinancierd door Dexia.